Op 23 september 2021 werd in het bijzijn van wethouder Hilbert Bredemeijer de leskisten gepresenteerd, die geleend kunnen worden door basisscholen.September 2021    Burgemeester Jan van Zanen had al eerder toegegeven dat hij een een warm plekje in zijn hart heeft voor Loosduinen. Dit bewees hij op zaterdag 25 september door de aftrap te geven van ons jubileumjaar. Hij zag ook nog kans om eigenhandig te wieken in beweging te zetten door de rem eraf te halen. Daarnaast bleek hij ook een bewonderaar te zijn van harmonie Tavenu die deze feestelijke dag met muziek opluisterde.

Bij onze buren, het Loosduins museum opende de burgemeester de tentoonstelling gewijd aan de molens van Loosduinen.

Ons bestuur mocht ook nog een cheque van € 800 in ontvangst nemen geschonken door de wijkberaden van Kom Loosduinen en Kraayenstein.

Dit geld zal gebruikt worden voor de bouw van een kast op maat in de molen.

Al met al kan er van een zeer geslaagde dag worden gesproken die zonder de inzet van onze vrijwilligers nooit zo'n succes was geworden.


 

De schuur bij de molen moest een naam krijgen. Uit de ingezonden suggesties werd de inzending van onze vrijwilliger Chris van Gaans gekozen. Zijn idee was om het simpel te houden en het werd dus 'De Schuur'.

Tijdens de vergadering van 25 juni met alle vrijwilligers werd het bord officieel onthuld door Chris persoonlijk.Mei 2021 De vloer in de molen is geheel opnieuw gelegd met daarin verwerkt de molensteen die tot nu toe als decoratie tegen de muur stond.

In het midden van de steen is een lamp geplaatst. De molen is klaar om na beëindiging van de Coronamaatregelen weer bezoekers te ontvangen.


 

 

Mei 2021  Zoals was toegezegd door de gemeente zijn op het terrein naast de molen vruchtbomen geplaatst. Naast de honing die in de molen wordt verkocht, misschien appelstroop?