Stichting Molen de Korenaer.

 

De Stichting is in 2018 opgericht met als doel het onderhouden en blijvend laten draaien van de molen en het stimuleren van brede belangstelling voor het cultureel erfgoed.

De molen is een Rijksmonument en sinds 1925 eigendom van de Gemeente Den Haag, die de molen aan de Stichting in bruikleen heeft gegeven.

 

De Stichting heeft 15 vrijwilligers, die onder andere zorgen voor:

  • het doen van onderhoud en het in bedrijf stellen van de molen.
  • het ontvangen en rondleiden van bezoekers uit binnen- en buitenland, om deze kennis te laten nemen van de historie en techniek van eeuwen geleden.
  • verkoop van meel dat gemalen is tussen molenstenen.
  • organiseren of faciliteren van activiteiten op en rond de molen waarbij de molen een onderdeel is, zoals Nationale Molendagen, Nationale Museumdagen, educatieve samenwerking met basisscholen over de geschiedenis en werking van de molen.

 

Het bestuur

Voorzitter

Hedy Fris

 

Secretaris

Ida Lugtenburg

 

Penningmeester

Nico Verbree

 

Public Relations

Frits van Gaans

 

Lid/molenaar

Rien Koolstra

 

Contact met Stichting Molen de Korenaer kan worden opgenomen door een email te sturen naar info@molendekorenaer.nl

 

KvK: 73304468

Iban: NL27 ABNA 0849939682