De molenaars


De conditie van molens die voor een langere tijd stil staan verslechtert snel, waardoor of omvangrijk onderhoud nodig is of afbraak noodzakelijk wordt. Daarom moet de molen (zoals het zo mooi heet) regelmatig in bedrijf gesteld worden. De Gemeente heeft er in voorzien, door het aanstellen van vrijwillige molenaars. In de 2016 werden Jan Hirs (links  † 04-03-2020) en Rien Koolstra (rechts) de nieuwe molenaars.

Door het overlijden van Jan werd het noodzakelijk om op zoek te gaan naar nieuwe molenaars. Als eerste meldde zich Alexander Bruning als leerling molenaar. Vervolgens Rob Potter die de donderdagen voor zijn rekening neemt, Robbert Weeda die eenmaal per maand komt draaien en tot slot Henk Schepers. Alexander heeft inmiddels zijn examen voor molenaar met succes afgelegd zodat we momenteel met molenaar van het eerste uur Rien Koolstra met vijf molenaars De Korenaer kunnen laten draaien.

Om de continuering van de molen veilig te stellen is er inmiddels een stichting opgericht met een bestuur en zijn er 16 vrijwilligers actief.

 

Foto: Martijn Veenman