Geschiedenis


 

Molen De Korenaer werd in 1721 gebouwd. De huidige molen kende echter een aantal voorgangers.

In 1310 schonk Graaf Willem III namelijk de eerste korenmolen. Bijna 300 jaar later werd deze molen 1569 gesloopt, tot groot verdriet van de toenmalige inwoners.

Het resultaat was dat de Loosduiners hun graan in het Westland moesten laten malen. De Mauritsmolen


In 1595 besloot Prins Maurits dat het tijd was voor een nieuwe molen. Trots als Prins Maurits was, gaf hij zijn eigen naam aan de nieuwe molen.

 

De Mauritsmolen werd in 1720 grotendeels verwoest door een orkaan. Alleen de vierkante stenen onderbouw overleefde de natuurramp. En juist deze constructie diende als basis voor de huidige molen. Gelukkig voor de gemeente en zijn bewoners werd De Korenaer in 1721 weer (op)gebouwd. 

Gemeente Den Haag


In 1925 kocht de gemeente Den Haag de molen aangezien de toenmalige eigenaar de molen wilde laten slopen. Bij de koop verwierf de gemeente het bijbehorende windrecht. Hierdoor mocht er in de directe omgeving van molen De Korenaer geen hoogbouw worden gebouwd.

 

In 1980 was een grote restauratie noodzakelijk. Onder andere werd de gietijzeren bovenas  vervangen, aangezien er een breuk was geconstateerd in de kop. De oude bovenas is nog steeds te zien voor de molen.

 

Op woensdag 16 september 2020 is de buitenroede van de molen verwijderd. De roede is de metalen arm waar het hekwerk aan bevestigd is.

Omdat het plaatwerk in het midden te dun was geworden, kwam de veiligheid in het geding.

De firma Verbij heeft onder andere het hekwerk verwijderd en met een kraan die op de Margaretha van Hennebergweg was geplaatst is de roede van 1100 kg uit de askop gehesen.

Daarna is de roede op een dieplader geplaatst en vervoerd naar een bedrijf in Hillegom voor het oplassen van nieuwe platen, zodat de wieken weer veilig kunnen rond gaan.

Drie molenaars van nu. Rob, Rien en Alexander


Een aantal jaar na de restauratie werd een vrijwillig molenaar aangesteld, die de molen regelmatig in bedrijf stelde. In september 2016 zijn er twee nieuwe en enthousiaste molenaars aangesteld om de molen draaiende te houden.

Zij hebben er voor gezorgd dat er in samen-werking met de gemeente diverse aanpas-singen aan de molen werden gerealiseerd om rondleidingen door de molen mogelijk te maken. Zo werd de trap naar boven veiliger gemaakt. Ook worden er diverse activiteiten in en rond de molen georganiseerd.

Er is inmiddels een stichting opgericht met een dagelijks bestuur en er zijn diverse vrijwilligers aangetrokken voor o.a. de meelverkoop en het bakken van pannenkoeken. 

Helaas heeft molenaar Jan Hirs dit allemaal niet meer kunnen meemaken. Hij overleed na een ziekbed op 4 maart 2020. Hij zal niet worden vergeten.

Door het overlijden van Jan werd het noodzakelijk om op zoek te gaan naar nieuwe molenaars. Als eerste meldde zich Alexander Bruning als leerling molenaar. Vervolgens Rob Potter die de donderdagen voor zijn rekening neemt, Robbert Weeda die eenmaal per maand komt draaien en tot slot Henk Schepers. Alexander heeft inmiddels zijn examen voor molenaar met succes afgelegd zodat we momenteel met molenaar van het eerste uur Rien Koolstra met vijf molenaars De Korenaer kunnen laten draaien.

Om de continuering van de molen veilig te stellen is er inmiddels een stichting opgericht met een bestuur en zijn er een aantal vrijwilligers actief.